skip to Main Content
szczęśliwy pracownik
pracownik mobile

Panel klienta CAVER – to miejsce gdzie klient obsługiwany w ramach podpisanej z Biurem Rachunkowym CAVER umowy ma możliwość zalogowania się do panelu kontaktu i obsługi na płaszczyźnie klient – biuro.

Zobacz jak działamy sprawdzając demo: nazwa: caverdemo hasło: caverdemo

Dodatkowe informacje dotyczące panelu klienta:

Moduł do prowadzenia Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów umożliwia proste i wygodne prowadzenie usług księgowych, a także rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań, takich jak schematy importu, możliwe jest automatyczne uzupełnianie rejestrów oraz księgowanie amortyzacji. Moduł KPiR online to pewność, że system jest zawsze zgodny z obowiązującymi przepisami.

Na moduł składa się wiele funkcjonalności takich jak m.in.:

 • generowanie i wydruk podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR) oraz deklaracji podatkowych VAT-7 i VAT-UE
 • obliczanie wysokości podatku dochodowego według skali podatkowej lub podatku liniowego
 • generowanie i wydruk rejestrów sprzedaży VAT i rejestrów zakupów VAT
 • prowadzenie ewidencji i rozliczenia pojazdów, ewidencji wyposażenia i środków trwałych
 • księgowanie amortyzacji

Moduł KPiR online to:

 • Prostota zastosowanych rozwiązań
 • Zgodność z aktualnymi przepisami
 • Ułatwienia w rozliczaniu z Urzędem Skarbowym
 • Ewidencja VAT, zestawienia księgowe, deklaracje i wiele innych

Moduł Sprzedażowy oferuje prowadzenie sprzedaży w sposób w pełni zintegrowany z modułem księgowym. Dzięki temu dane wprowadzane w systemie są automatycznie przekazywane do modułu księgowego. Zaraz po wystawieniu dokumentu jest on widoczny w systemie co umożliwia księgowanie „na bieżąco”.

System umożliwia również generowanie przejrzystych raportów pozwalających na bieżąco śledzić np. stan należności, wielkość sprzedaży i wiele innych. Zestawienia prezentowane są również w formie wykresów.

Moduł Sprzedaż to:

 • Prowadzenie sprzedaży w sposób w pełni zintegrowany z modułem księgowym
 • Wystawione faktury automatycznie trafiają do modułu księgowego
 • Łatwość wystawiania dokumentów handlowych
 • Możliwość generowania przejrzystych raportów

Moduł usprawnia proces komunikacji pomiędzy biurami rachunkowymi a ich klientami. Import dokumentów online do systemu oraz przesyłanie ich w dowolnym formacie (skany, zdjęcia, pliki PDF) pozwala na sprawne kierowanie przepływem informacji w firmie i biurze rachunkowym. Zarządzanie dokumentami w formie elektronicznej upraszcza ich wyszukiwanie, archiwizację, gwarantuje aktualność wersji oraz eliminuje konieczność ich powielania.

Możliwość przesyłania na bieżąco np. faktur zakupowych w zeskanowanej formie, umożliwia wprowadzanie ich do systemu przez Biuro a następnie zaksięgowanie bez żadnych opóźnień. Dzięki temu poprawia się jakość obsługi klienta jak i samej pracy.

Obieg dokumentów i archiwizacja to:

 • Usprawnienie komunikacji pomiędzy biurem a klientem
 • Import dokumentów online do systemu
 • Księgowanie na bieżąco bez konieczności oczekiwania na wersje papierowe
 • Zarządzanie dokumentami w formie elektronicznej
 • Możliwość przesyłania dokumentów pomiędzy przedsiębiorcą a biurem w różnych formatach (skany, zdjęcia, pliki PDF)
 • Sterowanie/kierowanie sprawnym przepływem informacji w przedsiębiorstwie
 • Usystematyzowanie, ujednolicenie, uporządkowanie, usprawnienie procesu przekazywania informacji
 • Uproszczenie wyszukiwania dokumentów, gwarancja aktualnej wersji
 • Eliminuje potrzebę powielania i rozprowadzania dokumentów
 • Bieżąca kontrola zadań

Korzyści jakie zyskują Państwo współpracując z naszym biurem mając internetowy dostęp:

Archiwum dokumentów 24h/dobę

W panelu klienta gromadzimy dokumenty księgowe – faktury, umowy, wyciągi bankowe. Mimo, że lubimy kontakt z Klientami, to zdajemy sobie sprawę, że ważny jest dla Państwa czas. Szukając konkretnych dokumentów nie muszą już Państwo dzwonić do biura i czekać na ich przesłanie, gdyż są one uporządkowane w jednym miejscu i dostępne 24 godziny na dobę.

Przyjazny program do wystawiania faktur

Już nie trzeba tworzyć własnych wzorów faktur, pamiętać ich kolejnych numerów, ani wpisywać za każdym razem wszystkich danych od nowa, a tym bardziej płacić za program do fakturowania. Program pilnuje, aby dokument został wystawiony bezbłędnie i w ekspresowym tempie, następnie wydrukowany lub wysłany pocztą elektroniczną do klienta.

Sprawna kontrola należności

Dzięki oprogramowaniu w panelu klienta w szybki sposób kontrolują Państwo należności od swoich kontrahentów. Od razu wiadomo, który kontrahent zalega z płatnością, a który rozlicza się na bieżąco.

Codzienny bilans zysków i strat

System, w oparciu o faktury sprzedażowe i kosztowe, prezentuje na bieżąco dane dotyczące wysokości kosztów i przychodów Państwa firmy w aktualnym miesiącu. Pozwala to na bieżąco decydować, kiedy opłaca się np. wystawić fakturę lub co zrobić by zoptymalizować wysokość zobowiązań podatkowych.

Wyniki finansowe firmy

Z końcem każdego miesiąca nasze Biuro przekazuje Państwu w systemie rozliczenie księgowe danego miesiąca. Dzięki temu tworzy się pełna historia wyników firmy, która jest zawsze i szybko dostępna w jednym miejscu.

Elektroniczny przepływ dokumentów

Zamiast doręczać pliki faktur osobiście, mogą Państwo automatycznie – a więc szybko i łatwo – przesyłać je sukcesywnie do biura rachunkowego za pomocą systemu. Taki komfort to wielka oszczędność czasu. Tymczasem mogą Państwo spokojnie skupić się na tym, co najważniejsze – czyli prowadzeniu własnej firmy i zarabianiu pieniędzy.

Back To Top