Skip to content
cennik nagłówek
zegar mobile

Cennik – miesięczna opłata obsługi księgowej obejmuje:

Zakres obsługi bieżącej

 • Prowadzenie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.
 • Prowadzenie zapisów księgach rachunkowych (pełna rachunkowość).
 • Prowadzenie ewidencji VAT.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia.
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych oraz przesyłanie ich do US.
 • Opłata za przesłanie dokumentów do biura lub odbiór ich od Klienta.
 • Wykonanie zeznania rocznego.
Zakres obsługi płacowej

 • Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami i uwzględnieniem regulaminu.
 • Sporządzanie oraz przekazywanie rozliczeń i deklaracji do Urzędów Skarbowych, ZUS.
 • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników.
 • Przygotowanie informacji o wynagrodzeniach dla poszczególnych pracowników.
 • Wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach.
 • Sporządzanie raportów i analiz dotyczących wynagrodzeń.
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników (pit-11).
 • Informowanie klienta o zmianach przepisów prawa pracy i ZUS.

Cennik opcji standardowych

opłata za prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt)

od 240,00 zł

opłata zryczałtowana (do 30 dok. w m-c)

opłata za prowadzenie PKP i R (bez ewidencji VAT)

od 250,00 zł

opłata zryczałtowana (do 30 dok. w m-c)

opłata za prowadzenie PKP i R (z ewidencją VAT)

od 280,00 zł

opłata zryczałtowana (do 30 dok. w m-c)

opłata za prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna rachunkowość)

od 900,00 zł

opłata zryczałtowana (do 30 dok. w m-c)

opłata za prowadzenie PKP i R

4,50 zł

za każdy kolejny dok. powyżej 30 szt w m-c

opłata za prowadzenie ksiąg rachunkowych

4,50 zł

za każdy kolejny dok. powyżej 30 szt w m-c

opłata za obsługę kadrowo-płacową

20,00 zł – prowadzenie rachunku właściciela

35,00 zł – za każdego pracownika

**** dokument to każda faktura, rachunek, dokument wewnętrzny, lista płac

**** wszystkie ceny są cenami netto.

Z uwagi na zróżnicowane potrzeby naszych klientów, cena usługi jest indywidualnie negocjowana z klientem przed podpisaniem umowy o świadczenie usług rachunkowo-księgowych, a niniejszy cennik stanowi tylko dane wstępne do negocjacji. W celu indywidualnej wyceny proszę o wypełnienie formularza zapytania ofertowego.

  Formularz zapytania ofertowego dla wyceny indywidualnej:

  Back To Top