Skip to content
podatki

Każda osoba, która jest na etapie zakładania działalności gospodarczej stoi przed dylematem związanym z wybraniem określonej formy opodatkowania. Na samym początku, zanim jeszcze zapoznamy się z kwestiami dotyczącymi prowadzenia firmy, wszystkie zagadnienia mogą wydawać się enigmatyczne i trudne do zrozumienia. W takich sytuacjach zdecydowanie przyda się dobry księgowy, który wytłumaczy zawiłe kwestie i pomoże wybrać najlepsze rozwiązanie. Jakie są zatem dostępne formy opodatkowania i na jaką warto zdecydować się w konkretnych przypadkach?

Skala podatkowa, czyli opodatkowanie na zasadach ogólnych

Podatek progresywny jest najbardziej powszechną formą opodatkowania. W tym przypadku płacimy go wyłącznie od uzyskanego dochodu, czyli po odjęciu kosztów od przychodów. W przypadku dochodu do kwoty 85 528 zł w skali roku, podatek wynosi 17%. Jeśli przekroczymy tę kwotę, nadwyżka podlega opodatkowaniu w wysokości 32%. Jeśli zamierzamy skorzystać z usług biura rachunkowego, księgowy każdego miesiąca wyliczy dla nas wysokość kwoty jaką musimy zapłacić do urzędu skarbowego. Co warto wiedzieć na temat tej metody opodatkowania?

  • Ogromną zaletą jest możliwość wliczenia w koszty uzyskania przychodu zdecydowanej większości wydatków związanych z prowadzeniem firmy. Oprócz tego, dostępne są inne ulgi i odliczenia, które dodatkowo obniżają ostateczną kwotę podatku.
  • Podatnicy mogą wpłacać zaliczki w formie miesięcznej lub kwartalnej.
  • Przychody i wydatki należy wykazywać w księdze przychodów i rozchodów, której prowadzeniem również może zająć się księgowy.

Podatek liniowy

Ta forma opodatkowania jest wybierana przez osoby, których dochody są dosyć spore, a jednocześnie nie mają możliwości skorzystania z różnego rodzaju ulg, przez co wpadają w drugi próg podatkowy. W tym przypadku mamy do czynienia z jedną stawką, wynoszącą 19%.

  • Ta forma opodatkowania jest w wielu aspektach podobna do wyżej opisanej skali podatkowej. Podobieństwo przejawia się w konieczności prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, możliwości rozliczania miesięcznego i kwartalnego oraz możliwości odliczania kosztów bezpośrednio związanych z działalnością.
  • Minusem tej formy jest brak możliwości dokonania niektórych odliczeń i skorzystania z ulg, a także kwoty wolnej od podatku i możliwości rozliczania się ze współmałżonkiem.
  • Na podatek liniowy najczęściej decydują się przedsiębiorcy, których dochody oscylują wokół kwoty 100 tys. zł rocznie.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Jest to uproszczona forma opodatkowania, która zakłada, że podatek jest uzależniony od wysokości przychodu. Co istotne, przychodu nie można pomniejszyć o koszty związane z prowadzeniem działalności. Istnieje kilka stawek ryczałtu – 3%, 5,5%, 8,5%, 17% oraz 20%. Każda z nich dotyczy innych branż, dlatego w celu ustalenia odpowiedniej stawki przydatny może być księgowy. Z ryczałtu mogą skorzystać m.in. osoby prowadzące działalność gastronomiczną, budowlaną, wytwórczą i związaną z wynajmem.

Karta podatkowa

To ostatnia z dostępnych form opodatkowania. W tym przypadku podatek nie jest związany ani z przychodem, ani dochodem. Jego wysokość jest ustalana przez miejscowy organ podatkowy. Z karty podatkowej mogą skorzystać jedynie przedsiębiorcy działający w określonych dziedzinach, np. tapicerzy, zegarmistrzowie czy krawcowe. Na wysokość podatku wpływa nie tylko branża, ale również liczba pracowników i mieszkańców miejscowości, gdzie jest prowadzona działalność.

Back To Top