skip to Main Content
podatki

Istnieje wiele ulg i odliczeń podatkowych, dzięki którym możemy zapłacić niższe podatki za rok poprzedni. Warto więc na bieżąco sprawdzać, co możemy uwzględnić w naszych zeznaniach podatkowych, gdyż każdego roku coś może się w nich zmieniać. Zobacz poniżej, co – jako przedsiębiorca – możesz odliczyć od podatku i od dochodu.

Kto może skorzystać z ulg podatkowych?

To, czy przedsiębiorca może skorzystać z ulg podatkowych zależy od formy opodatkowania, którą wybrał, zaczynając swoją działalność. PIT 36 umożliwia odliczenie wszystkich możliwych ulg i odliczeń, m.in. odliczenie ulgi na dzieci, internet, od darowizny, czy na działalność badawczo-rozwojową. Pozostałe formy opodatkowania, czyli np. podatek liniowy, umożliwia tylko częściowe odliczenia.

Co można odliczyć od podatku

Składki zdrowotne, ulga prorodzinna i 1% dla OPP są najczęściej wykorzystywanymi ulgami. Ze składek zdrowotnych może korzystać przedsiębiorca opodatkowany zarówno skalą, jak i liniowo i ryczałtem. Ma wysokość 7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej. Należą do niego składki zapłacone za właściciela oraz pracowników, za dany rok. Ulga prorodzinna z kolei dotyczy tylko przedsiębiorców, którzy są opodatkowani skalą. Jej wysokość jest uzależniona od ilości posiadanych dzieci przed przedsiębiorcę. Może się również ubiegać o zwrot niewykorzystanej usługi. Jeśli posiada 1 dziecko, obowiązuje limit dochodu.

Każdy podatnik może też przekazać 1% na wybraną Organizację Pożytku Publicznego. Musi złożyć deklarację podatkową w terminie oraz zapłacić należyty podatek. Ważne – jeśli podatnik rozlicza się na większej liczbie formularzy, może na nich wskazać różne organizacje.

Odliczanie od dochodu

Od dochodu można odliczyć m.in. darowizny, składki na ubezpieczenie społeczne, straty podatkowe czy wpłaty na IKZE. Darowizny może odliczyć przedsiębiorca opodatkowany skalą, liniowo i ryczałtem. Mogą to być darowizny na organizacje społeczne, cele charytatywne, krwiodawstwo lub kościelne. Warunkiem jest nieotrzymanie za nie zwrotu, nie odliczanie ich od przychodu oraz nie uznanie ich za kosz uzyskania przychodów. Ich suma nie może również przekroczyć 6% rocznego dochodu.

Składki na ubezpieczenie społeczne można odliczyć od dochodu w całości. Są to składki zapłacone zarówno na siebie, jak i na współpracowników (na pracowników może zaliczyć w koszty, które pokrywa jako pracodawca). Straty podatkowe mogą odliczyć tylko przedsiębiorcy opodatkowani skalą i liniowo. Musi to zrobić w ciągu 5 lat od wykazania straty, gdzie w ciągu roku może odliczyć 50% straty.

Wpłaty na IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego mogą odliczyć przedsiębiorcy opodatkowani liniowo, ryczałtem i skalą.

Zachęcamy do skorzystania z oferty naszych doradców podatkowych, aby na bieżąco wiedzieć jak dysponować swoimi finansami.

Back To Top